Vilka nyttigheter kunde man få för de pengar som nu går till att städa upp skräp?I tidningen Helsingin Sanomats NYT bilaga 22.7-28.7.2005 fanns ett skriveri kallat De skräpiga parkernas land. I en faktaruta stod: "Vad kunde man få för skräppengarna? Helsingfors använder 1,5 miljoner euro per år till städning av parker. För samma summa kunde man anställa 40 hemvårdare för att sköta om stadens långtidssjuka och åldringar. Pengarna skulle också räcka till för att finansiera verksamheten vid en psykiatrisk bäddavdelning under ett år."

Hemsidan