INBJUDAN TILL
HUNDÄGARE !


Det är lätt att klandra folk som skräpar ned, men vad ändrar det?
Medlemmarna i Ett skräp om dagen -rörelsen har valt en annan väg.

Vi samlar varje dag upp minst ett skräp och utmanar minst en av våra bekanta med i rörelsen.
Vi inbjuder alla hundägare med i Ett skräp om dagen -rörelsen. Medlemmarna i Ett skräp om dagen -rörelsen behöver inte fylla i medlemsblanketter eller betala medlemsavgift. Det räcker att du, då du går ut var dag lyfter upp ett skräp från marken och lägger det i ett sopkärl. Det är framför allt fråga om ett löfte man ger sig själv.

Ett skräp om dagen är av finländskt ursprung, en folkrörelse som grundats av redaktören Tuula-Maria Ahonen och som på fem år har spritt sig över alla kontinenter på jorden. De mest sydliga medlemmarna bor i Argentina och Australien, de mest nordliga i Lappland. Till skräprörelsen hör människor i alla åldrar, alltifrån barn under skolåldern till personer över 80 år. Speciellt många hundägare och andra djurvänner är med i rörelsen.

Skräprörelsen är ett bra sätt att hålla den egna omgivningen snygg och också förhindra till exempel att hundarna får skärsår i tassarna. Veterinärerna syr nästan dagligen sår som hundar fått i tassarna, men ingen för de vilda djuren till veterinären. Också skräp av många andra slag kan vara livsfarliga för djuren.

Ju mindre skräp det finns i naturen, desto mindre slängs det där. Också hundavföringen måste i stadsmiljön betraktas som skräp: det förfular omgivningen och övergödslar vägrenarna längs flitigt använda friluftsrutter. Hundavföring som ligger och skräpar på marken kan överföra till exempel mask och sjukdomsalstrare till andra hundar. Många som hör till skräprörelsen samlar också upp främmande hundars avföring i sopkärlen. Nog samlar du väl upp åtminstone vad din egen hund åstadkommit?Välkommen med att bry dig om vår gemensamma miljö, såsom hunden Santtu gör!

www.roskapaivassa.net/svenska.htm