Rubero ĉiutage -movado

in English   auf deutsch   på svenska   in italiano   en español   en català   portugues   på norsk   på dansk   nihongo   en français   Kiswahili   по-русски   Nederlands   á íslensku   en Esperanto   chinese   magyar   suomeksi   eesti  "En eta faro povas loĝi granda animo", diras Raimo O. Kojo, verkisto 
kaj membro.
"Eta levo fare de homo, granda levo al la homaro", Lotta Vartola, 11 j.
Bonvenon en la movadon de koro kaj konscienco!En Finnlando kaj preskaŭ ĉie en la mondo disĵetado de ruberoj estas 
ĝenerala kutimo. Pensanta homo tamen al si metas la demandon, kiu 
antaŭas ĉian evoluon:

Ĉu nepre devas esti tiel?

Ĉu estas prudente  elspezi nian impostan monon por forigado de 
rubaĵoj teren ĵetitaj de sanaj homoj? Oni ja povus ŝpari por 
prizorgi infanojn, malsanulojn kaj maljunularon.

- Ĉu ni permesu, ke multaj bestoj vundiĝos aŭ mortos pro rubaĵoj 
disĵetitaj de homoj ? demandas Tuula-Maria Ahonen, redaktorino, kiu 
kun siaj filinoj Iisa kaj Ilona en 2000 fondis la movadon.

En sia mano Tuula-Maria havas vitrerojn kolektitajn de sur roko. La 
vitreroj facile vundus piedon de la tiam 4-monata hundido Iines.

Ĉitie vi trovos instigon speciale celitan al hundoposedantoj kaj 
geamikoj de bestoj. Printu la inviton kaj portu al afiŝtabulo de 
hundoparko.

Estas facile malaprobi personojn, kiuj disĵetadas rubojn, sed kion 
tio ŝanĝos?


La membroj de la movado Rubero ĉiutage elektis alian vojon.

- Ni forprenas ĉiutage almenaŭ unu ruberon kaj instigas unu el niaj 
gekonatoj aliĝi al la movado.


Ju malpli da  rubaĵoj videblas, des malpli disĵetiĝos. Senruba 
ĉirkaŭaĵo pliigas la sekurecsenton de homoj. Multruba medio pliigas 
sensekurecon kaj problemojn. Nia movado fondita antaŭ 6 jaroj igis 
multajn disĵetemulojn pripensi kaj ŝanĝi siajn kutimojn.

Troveblas membroj en ĉiuj kontinentoj. La plej sudaj membroj loĝas 
en Aŭstralio, la plej nordaj en Laponio.

Por membriĝi en de la movado Rubero ĉiutage oni bezonas nek plenigi 
aliĝilon nek pagi kotizon. Sufiĉos, ke vi levu ruberon de sur la 
tero kaj enrubujigu ĝin kaj instigu  almenaŭ unu plian homon aniĝi. 
La engaĝiĝo dependas de via emo.

Estas grave enmeti la kolektitajn rubaĵojn en taŭgajn laŭspeciajn 
ujegojn por reutiligado. Se troviĝas ne sufiĉe da tiaj rubujegoj, 
ankaŭ unuopa homo povas peti pliajn de la responsuloj de la komunumo 
aŭ urbo.

La naturo apartenas al ni ĉiuj. En la movado Rubero ĉiutage 
membras geknaboj, gejunuloj, plenkreskuloj, pensiuloj kaj familioj. 
Aliĝis ankaŭ lernejoj en diversaj landoj de la mondo. Unu homo faras 
tre malmulte, sed kune ni faros medion pli sekuran kaj pli plaĉan al 
homoj.

Oni sentas sin bone, se oni zorgas pri sia ĉirkauaĵo, kaj kelkfoje 
okazas, ke ankaŭ la najbaroj dankas.

La movado Rubero ĉiutage estis elektita La Vizio de la Jaro 2001. La 
movado estis ankaŭ akceptita en la internacia ideobanko, kie estas 
kolektataj sociaj ennovaĵoj. Iru al la paĝoj de la ideobanko por 
voĉdoni. Tie la movado nomiĝas Littermovement.

Aldone al la movado Rubero ĉiutage Tuula-Maria Ahonen fondis ankaŭ 
la movadon Pli profunda plezuro.

"Neniu faris pli grandan eraron ol tiu, kiu nenion faris, ĉar li 
povis fari nur malmulton", Edmond Burke, filozofo.


Por enskribiĝi en retpoŝtan liston, sendu malplenan mesaĝon al:
roskaliike-subscribe@yahoogroups.com

Aŭ skribu vian retpoŝtan adreson en la suban “enter email address” –kadrumon kaj klaku “Enter”.
Subscribe to littermovement
Powered by www.egroups.com


webmaster