ILOTULITTEET-OPPITUNTITunnin aihe: Ilotulitteet ja niiden ympäristöhaitat

Kohderyhmä: 5. luokan oppilaat

Tunnin kesto: 60 min

Tunnin tavoitteet:

- Oppilas tietää ja ymmärtää ilotulitteiden ympäristöhaittoja.
- Oppilas keksii vaihtoehtoisia tapoja viettää uudenvuodenaattoa.
- Oppilas pohtii omia toimintatapojaan.


Tunnin aloitus (5 min):

- Vastaa seuraaviin opettajan esittämiin kysymyksiin nostamalla käsi ylös ja näyttämällä peukaloa ylös- tai alaspäin.

- Vietetäänkö teillä uudenvuodenaattoa?
- Käyttekö katsomassa kaupungin järjestämää ilotulitusta?
- Käytetäänkö teillä ilotulitteita omassa uudenvuodenaaton vietossa?
- Oletko yleensä mukana ostamassa ilotulitteita?
- Saatko osallistua ilotulitteiden valintaan?
- Ostatko mieluimmin näyttäviä, isoja ja värikkäitä ilotulitteita?
- Käytetäänkö teillä suojalaseja ilotulitteita räjäyttäessä?
- Onko ilotulitteiden käyttäminen mielestäsi välttämättömyys uudenvuodenaattona?

Harjoitteita (20 min):

Tavallinen Ilotulittajan ilotulitteisiin käyttämä summa on 100 euroa. Oppilaat tekevät omalle paperille listan, mitä ostaisivat, jos säästäisivät tämän 100 euroa ja käyttäisivät rahat muuhun. Muutama vapaaehtoinen oppilas voi esitellä listansa koko luokalle.

Tehtävässä voi myös laskea koko luokan kuluttamat ilotuliterahat yhteen ja miettiä, miten rahat voisi käyttää koko luokan hyväksi.

Lisää harjoitteita (20 min):

Taululla on kolme fläppipaperia. Oppilaille jaetaan tussit tai paksummat kynät. He kiertävät fläppipapereiden luona ja kirjoittavat ideoitaan:

Paperi nro 1: miksi ilotulitteita käytetään? Mitä hyötyä niistä on?

Paperi nro 2: miksi ilotulitteita ei tulisi käyttää? Mitä vahinkoa niistä on?

Paperi nro 3: miten muuten (ilman, että itse ostaa tai käyttää ilotulitteita) saataisiin sama "hyöty" tai silmänilo ihmisille? Keksi vaihtoehtoisia tapoja uudenvuoden viettoon kuin ilotulitteiden käyttäminen.

Käydään yhteisesti fläppipaperille tulleet asiat läpi.

Tunnin lopetus(15 min):

Oppilaat kirjoittavat sivun mittaisen tarinan uudenvuoden vietosta, jossa ei käytetä ilotulitteita. Otsikkona "Erilainen Uusi vuosi". Tarinan loppuun tekeminen voi tulla kotitehtäväksi.

Mikäli jää aikaa, niin tarinoita voisi lukea koko luokalle.
ILOTULITTEET -OPPITUNTI LUKIOLAISILLLE:

Kallion ilmaisutaidon lukion kemian ja matematiikan lehtori Carla Urbano on laatinut alla olevan lukiolaisille suunnatun ilotulitteita pohtivan oppitunnin.

Mitä ilotulitteet merkitsevät minulle?

Miten ne vaikuttavat ympäristöömme?

Entä yhteiskuntaamme?

Miten energia ja ilotulitteet liittyvät toisiinsa?

Ilotulitteiden valmistus ja räjäytys - kemiaa


Yhteiskuntavaikutukset?

Pelastusviranomaiset esimerkiksi varoittavat Jättitykki-ilotulitteista. Ilotulitteen ohjeissa on paha virhe. Jättitykki-ilotulitteen käyttöohje on virheellinen ja sen mukaan toimittaessa vaarana on jopa 15 metrin säteelle sinkoavia kipinöitä. Kyseistä Jättitykki-ilotulitetta ei saa ampua. (Kuva: Tukes)

Kotkassa on vedetty myynnistä viallisia ilotulitteita.

Pelastusviranomaiset varoittavat, että A- ja B-jättitykki-nimisiä ilotulitetta ei saa missään tapauksessa ampua. Tulitteen pohjassa on kaksi nuolta, jotka osoittavat virheellisesti tulitteen pohjaan. Vieressä on teksti "Tämä puoli ylöspäin". Käyttöohjetta noudattamalla raketti laukeaa maata kohti ja voi ohjautua katselijoihin päin. Alla olevalla videolla näkyvä jättitykki B on musta, 15-senttinen raketti, jossa on punainen jalka. Sen Tukesin tuotenumero on 1090.

Ilotulitteiden myynnin rajoittaminen

Pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamista koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi hyväksyttiin vuonna 2006. Direktiivin toimeenpano Suomessa edellyttää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005 ) muuttamista 4.1.2010 mennessä.

KEMIAA..

- palamisreaktio, jossa palavina aineina mm. metalleja, ruutia (S, C, KNO3)
- tuotteina mm. näiden oksideja
- reaktio on eksoterminen eli energiaa vapauttava

- Ilotulitteiden värit?

Liekkireaktiot:

metalli            liekin väri
-                       -
-                       -
-                       -
-                       -


TAKAISIN ETUSIVULLE